Petrochemia-Blachownia S.A. Spółka Grupy Wanhua - BorsodChem

Petrochemia-Blachownia S.A. Spółka Grupy Wanhua - BorsodChem

ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 488 68 01
Fax: + 48 77 488 67 21
E-mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl
Strona: www.borsodchem-group.com
Petrochemia-Blachownia S.A.

Spółka powstała w 1998 roku, a od 2011 roku należy do Grupy Wanhua-BorsodChem, trzeciego co do wielkości producenta izocyjanianów na świecie
 
Wanhua Industrial Group to największy producent izocyjanianów w regionie Azja-Pacyfik. Globalny lider technologii przemysłowej, którego największy na świecie i najbardziej zintegrowany przemysłowy kompleks produkcji izocyjanianów rozpoczął działanie w roku 2010. Wanhua sprzedaje swoje produkty do 40 krajów w Ameryce Północnej, Europie Zachodniej i Wschodniej, Japonii, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej.

BorsodChem Zrt. to ważny europejski producent chemikaliów, posiadający dwie główne grupy produktów: surowce poliuretanowe (MDI, TDI) oraz żywice PCV i sodę kaustyczną. Ponad połowę swojej produkcji sprzedaje na rynkach zachodnioeuropejskich. Znacząca ilość produkcji jest sprzedawana odbiorcom w Europie Środkowo-Wschodniej.

Petrochemia-Blachownia S.A. producent węglowodorów aromatycznych wykorzystywanych w dalszych procesach chemicznych głównie na potrzeby Grupy Kapitałowej do produkcji MDI oraz TDI.

Petrochemia-Blachownia S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje:

Zarządzanie Jakością według normy ISO 9001:2008,
Zarządzanie Środowiskiem według normy ISO 14001:2004,
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
według normy OHSAS 18001:2007 oraz według normy PN-N-18001:2004.

Dopełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z Ramowym Programem „Odpowiedzialność i Troska” jest posiadany przez Spółkę certyfikat z zakresu Odpowiedzialności Społecznej SA 8000:2008
 • Oferta dla sektorów:
  • Oferta dla sektorów
   • Chemia przemysłowa
 • W ofercie również:
  • Podstawowy obszar działalności to produkcja węglowodorów aromatycznych w procesie przerobu benzolu koksowniczego i frakcji petrochemicznych. Podstawowe produkty to:
  • Benzen
  • Toluen
  • Produkty towarzyszące:
  • Solwentnafta
  • Frakcja ksylenowa
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: