Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
Tel.: + 48 22 811 12 31
Fax: + 48 22 811 07 99
E-mail: ipo@ipo.waw.pl
Strona: www.ipo.waw.pl
IPO prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego i górnictwa. Opracowujemy technologie wytwarzania substancji biologicznie czynnych form użytkowych środków ochrony roślin, produktów biobójczych i leków weterynaryjnych. Zajmujemy się opracowywaniem technologii wytwarzania wyrobów zawierających materiały wybuchowe i ich zastosowaniem. Realizujemy kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego w przemyśle chemicznym. Prowadzimy działalność zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO/IEC 17025 oraz zgodnie z zasadami DPL.

Główne obszary działalności:
Prace badawczo - rozwojowe w zakresie chemii i technologii środków ochrony roślin, produktów biobójczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, preparatów do higieny sanitarnej, chemikaliów specjalnych i półproduktów.
Prace badawczo - rozwojowe w zakresie chemii i technologii materiałów wybuchowych kruszących, miotających i pirotechnicznych oraz badania balistyczne stałych paliw rakietowych.
Bezpieczeństwo chemiczne związane z produkcją, magazynowaniem, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, CLP), w tym klasyfikacja towarów niebezpiecznych w transporcie wg. ADR i RID.
Ochrona przed zagrożeniami elektryczności statycznej.
Badania właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych (DPL, ISO/IEC 17025).
Badania właściwości fizykochemicznych form użytkowych środków ochrony roślin i produktów biobójczych (DPL, ISO/IEC 17025).
Analiza produktów technicznych: testy identyfikacyjne, badania pięcioszarżowe (DPL).
Oznaczanie pozostałości związków organicznych w różnych matrycach (DPL).
Badania aktywności produktów biobójczych (DPL).
Doradztwo dot. rejestracji produktów biobójczych, środków ochrony roślin i substancji chemicznych zgodnie z REACH.
 • Oferta dla sektorów:
  • Oferta dla sektorów
   • Chemia przemysłowa
   • Górnictwo
   • Nawozy i środki ochrony roślin
 • Oferowane usługi:
  • Oferowane usługi
 • W ofercie również:
  • Usługi dla sektora chemicznego:
  • Oferowane usługi:
  • Badania naukowe, analizy, ekspertyzy, szkolenia
  • Produkcja doświadczalna
  • Technologie
  • Ochrona środowiska
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: