Instytut Chemii Przemysłowej Im. Prof. Ignacego Mościckiego

Instytut Chemii Przemysłowej Im. Prof. Ignacego Mościckiego

Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Tel.: + 48 22 568 20 00
Fax: ---
E-mail: ichp@ichp.pl
Strona: www.ichp.pl
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego
ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
teł.: 22 568 20 00
e-mail: ichp@ichp.pl
www.ichp.pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie - instytut badawczy o 100-letniej tradycji. Dorobek Instytutu obejmuje patenty, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.
Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na:
• opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:
nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
recyklingu tworzyw polimerowych,
wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i półproduktów farmaceutycznych,
materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,
nowych biopaliw,
• badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
biotechnologii - wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,
chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);
• badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:
badawczych i analitycznych,
przetwórstwa tworzyw polimerowych;
• badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;
• działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
wspomaganie Ministerstwa Gospodarki w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. REACH oraz szkoleń dla przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH (współpraca z Ministerstwem Gospodarki),
prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System - GHS),
działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Gospodarki),
działalność normalizacyjna;
• działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej;
• działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery" o zasięgu międzynarodowym;
• działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.
Instytut oferuje współpracę w zakresie specjalistycznych prac badawczych jako partner lub wykonawca.
 • Oferowane usługi:
  • Oferowane usługi
   • Technologie
   • Badania naukowe, aplikacje, analizy
   • Projektowanie, doradztwo techniczne, audyty
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: