Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: + 48 77 481 20 00
Fax: + 48 77 481 29 99
E-mail: zak@grupaazoty.com
Strona: www.zak.grupaazoty.com
Grupa Azoty ZAK S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to znaczący podmiot największego polskiego koncernu chemicznego – Grupy Azoty. Spółka odgrywa kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym regionu. To firma wielopokoleniowa, z tradycjami, szanująca wartości ludzkie i społeczne. Swój biznes opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach sztucznych oraz alkoholach OXO i plastyfikatorach. Misją firmy jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów.

Dzięki uznanym markom produktowym oraz konsekwentnie realizowanej działalności rozwojowej, prowadzonej w poszanowaniu środowiska naturalnego i zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa procesowego, Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję na krajowym i europejskim rynku chemicznym.
Obecnie Grupa Azoty ZAK S.A. to trzeci w kraju pod względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz jedyny w kraju producent alkoholi OXO i plastyfikatorów. Kędzierzyńskie produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka oferuje ponadto usługi specjalistyczne w zakresie analityki laboratoryjnej i środowiskowej.

Czując się odpowiedzialną za swoje otoczenie, Grupa Azoty ZAK S.A. aktywnie działa na rzecz wspólnoty lokalnej. Systematycznie inwestuje w kapitał ludzki, budując relację opartą na współtworzeniu kultury korporacyjnej, przywiązaniu do firmy, lojalności, i pełnego zaangażowania w realizację misji spółki.
 • Oferowane usługi:
  • Oferowane usługi
   • Badania naukowe, aplikacje, analizy
 • Oferta dla sektorów:
  • Oferta dla sektorów
   • Chemia przemysłowa
   • Nawozy i środki ochrony roślin
 • W ofercie również:
  • W ofercie:
  • nawozy azotowe: Zaksan®, Salmag®, Salmag z siarką®, Salmag z borem®, Saletrzak, Mocznik Granulowany 46%, RSM
  • plastyfikatory nieftalanowe: Oxoviflex®
  • plastyfikatory: Oxoplast® O, Oxoplast® PH, Oxoplast Medica®
  • alkohole OXO: 2-Etyloheksanol, n-Butanol, Izobutanol, Oktanol F
  • Aldehyd n-Masłowy, Aldehyd Izomasłowy
  • Chemikalia bazowe
  • RedNOx® (NOXy®, PULNOx®, LIKAM®
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: