Brenntag Polska Sp. z o.o.

Brenntag Polska Sp. z o.o.

ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn- Koźle
Tel.: + 48 77 47 21 500
Fax: + 48 77 47 21 600
E-mail: biuro@brenntag.pl
Strona: www.brenntag.pl
Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn- Koźle
Tel.: 77 47 21 500
Fax: 77 47 21 600
E-mail: biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl
Brenntag Polska jest wiodącym przedsiębiorstwem branży chemicznej na polskim rynku specjalizującym się w dystrybucji standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych, środków pomocniczych, dodatków funkcjonalnych oraz tworzyw sztucznych i kauczuków. Produkty naszej firmy docierają do odbiorców w niemal wszystkich sektorach przemysłu, w tym takich jak:
- przemysł spożywczy, żywienia zwierząt i farmaceutyczny
- przemysł kosmetyczny i chemii gospodarczej
- przemysł farb, lakierów i chemii budowlanej
- przetwórstwo tworzyw sztucznych i kauczuku
- przemysł wydobycia ropy i gazu
- przemysł metalowy i środków smarnych
- przemysł włókienniczy i garbarski
- przemysł poligraficzny
- technologia wody i ścieków
- technologia opakowań
Obok dystrybucji surowców z nowoczesnej sieci specjalistycznych magazynów, nasza firma świadczy swoim odbiorcom szereg usług wartości dodanej, podnoszących wartość produktów naszych klientów i zapewniających im przewagę konkurencyjną, w tym takich usług jak:
- konfekcjonowanie do opakowań jednostkowych
- produkcja mieszanin surowców chemicznych wg specyfikacji klienta
- analiza jakości we własnych laboratoriach
- odbiór poprodukcyjnych odpadów chemicznych od klienta
- zgodna z wymogami prawa gospodarka opakowaniami transportowymi w obrocie surowcami chemicznymi dostarczanymi klientowi
- szerokie wsparcie techniczne naszych technologów w procesach wdrażania i normalnej eksploatacji naszych produktów
Zapewniamy Państwu najwyższą jakość obsługi w każdej z naszych 16 placówek regionalnych, punktualne dostawy do dowolnego miejsca w Polsce i najszerszą na rynku ofertę surowców chemicznych oraz tworzyw sztucznych i kauczuków. Szczegółowe informacje na temat naszej firmy znajdziecie Państwo w serwisie internetowym Brenntag Polska, pod adresem www.brenntag.pl.
 • Dostawca surowców chemicznych:
  • Chemia budowlana
   • Żywice (alkidowe, akrylowe, akrylowo-styrenowe, poliestrowe, epoksydowe, poliwinylowe, poliuretanowe, poliole, silikonowe, redyspergowalne, chlorokauczukowe, poliwęglowodorowe, polisacharydowe, ciekłe polibutadieny)
   • Dyspersje (winylowe, winylowo-akrylowe, akrylowe, akrylowo-styrenowe, styrenowo-butadienowe, poliuretanowe, akrylowo-poliuretanowe, alkidowe, woskowe, silikonowe)
   • Pigmenty (tio2, zno, żelazowe, baso4, pasty pigmentowe)
   • Barwniki
   • Wypełniacze (kredowe, dolomity, talki, kaoliny)
   • Szkło wodne
   • Krzemiany
   • Środki dyspergujące
   • Emulgatory
   • Środki zwilżające
   • Środki hydrofobizujące
   • Biocydy
   • Inhibitory
   • Środki płomieniohamujące
   • Rozpuszczalniki organiczne
   • Koalescenty
   • Odpieniacze
   • Poliizocyjaniany
   • Inne środki pomocnicze
  • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
   • Środki powierzchniowo czynne (anionowe, niejonowe, amfoteryczne, kationowe, bazy detergentowe)
   • Soda
   • Fosforany
   • Polifosforany
   • Enzymy
   • Zeolity
   • Biocydy
   • Wybielacze optyczne
   • Środki pianotwórcze
   • Środki przeciwpienne
   • Środki chelatujące
   • Srodki dyspergujące
   • Środki kompleksujące
   • Inhibitory korozji
   • Bufory
   • Dodatki funkcjonalne
  • Kosmetyki
   • Nośniki substancji czynnych
   • Emulgatory
   • Solubilizatory
   • Emolienty
   • Zagęstniki
   • Oleje emulsje kosmetyczne
   • Polimery zagęszczające
   • Kompozycje zapachowe
   • Woski
   • Silikony
   • Barwniki
   • Krzemionki płomieniowe
   • Konserwanty
   • Filtry słoneczne
   • Antyutleniacze
   • Środki chelatujące
   • Stabilizatory
   • Środki dyspergujące
 • Oferowane usługi:
  • Oferowane usługi
   • Transport i magazynowanie substancji chemicznych
   • Opakowania
   • Badania naukowe, aplikacje, analizy
 • Oferta dla sektorów:
  • Oferta dla sektorów
   • Chemia przemysłowa
   • Chłodnictwo
   • Farmacja i synteza organiczna
   • Garbarstwo i włókiennictwo
   • Górnictwo
   • Nawozy i środki ochrony roślin
   • Poligrafia
   • Przemysł paszowy
   • Przemysł metalowy
   • Przemysł spożywczy
   • Technologia wody i ścieków
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: