IMCD Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Tel.: +48 22 388 27 00
Fax: +48 22 388 27 10
E-mail: info@imcd.pl
Strona: www.imcdgroup.com
 • Dostawca surowców chemicznych:
  • Chemia budowlana
   • Żywice (alkidowe, akrylowe, akrylowo-styrenowe, epoksydowe, poliole, redyspergowalne)
   • Dyspersje (winylowe, winylowo-akrylowe, akrylowe, akrylowo-styrenowe, poliuretanowe, akrylowo-poliuretanowe, alkidowe)
   • Pigmenty (tio2, żelazowe, baso4, pasty pigmentowe)
   • Barwniki
   • Wypełniacze (talki, kaoliny, miki)
   • Zagęstniki (fizyczne, asocjacyjne)
   • Krzemiany
   • Środki dyspergujące
   • Emulgatory
   • Środki zwilżające
   • Środki hydrofobizujące
   • Biocydy
   • Inhibitory
   • Środki płomieniohamujące
   • Rozpuszczalniki organiczne
   • Koalescenty
   • Odpieniacze
   • Poliizocyjaniany
   • Inne środki pomocnicze
  • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
   • Środki powierzchniowo czynne (anionowe, niejonowe, amfoteryczne, kationowe, bazy detergentowe)
   • Enzymy
   • Biocydy
   • Środki pianotwórcze
   • Środki przeciwpienne
   • Środki chelatujące
   • Srodki dyspergujące
   • Inhibitory korozji
   • Bufory
   • Dodatki funkcjonalne
  • Kosmetyki
   • Substancje aktywne
   • Nośniki substancji czynnych
   • Emulgatory
   • Solubilizatory
   • Emolienty
   • Zagęstniki
   • Oleje emulsje kosmetyczne
   • Polimery zagęszczające
   • Woski
   • Silikony
   • Barwniki
   • Krzemionki płomieniowe
   • Konserwanty
   • Filtry słoneczne
   • Antyutleniacze
   • Środki chelatujące
   • Stabilizatory
   • Środki dyspergujące
 • Oferta dla sektorów:
  • Oferta dla sektorów
   • Chemia przemysłowa
   • Farmacja i synteza organiczna
   • Garbarstwo i włókiennictwo
   • Górnictwo
   • Nawozy i środki ochrony roślin
   • Poligrafia
   • Przemysł metalowy
   • Przemysł spożywczy
   • Technologia wody i ścieków
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: