TIB Chemicals AG

TIB Chemicals AG

Mulheimer Strase 16-22
D-68219 Mannheim, Niemcy
Tel.: + 48 728 880 995
Fax: + 49 621 8901 524
E-mail: piotr.hamera@tib-chemicals.com
Strona: www.tib-chemicals.com
TIB Chemicals AG
Mülheimer Str. 16-22
D-68219 Mannheim, Niemcy
www.tib-chemicals.com
T: +48 728 880 995
F: +49 621 8901 524
Email: piotr.hamera@tib-chemicals.com

TIB Chemicals jest wiodącym światowym producentem podstawowych i specjalistycznych surowców chemicznych oraz systemów powłokowych. Sukces firmy opiera się na 140-to letnim doświadczeniu w połączeniu z kompetencją i zaangażowaniem badawczym pracowników. Dzięki temu TIB Chemicals jest uznanym partnerem we społpracy z wymagającym odbiorą przemysłowym, któremu oferuje coraz to nowe rozwiązania technologiczne, zawsze dopasowane do wymogów rynku.
Do grupy TIB Chemicals należą TIB Chemicals AG w Mannheim, specjalistyczny producent soli niklu Königswarter & Ebell GmbH w Hagen, producent katalizatorów cynowych BNT Chemicals GmbH w Bitterfeld, TIB ChemCorp Mexicana S.A. w Meksyku oraz TIB Chemicals Corporation w Stanach Zjednoczonych.

Najważniejsze instalacje produkcyjne znajdują się w Mannheim, Bitterfeld i Hagen (Niemcy) oraz w San Luis Potosi (Meksyk). Struktura sprzedaży jest obecna na całym świecie. Firma zatrudnia około 450 wysokowykwalifikowanych pracowników, którzy wytwarzają i przetwarzają ponad 400.000 ton chemikaliów i generuje obrót w wysokości ponad 150 milionów euro.
Tempo rozwoju TIB Chemicals znacznie przekracza przeciętne tempo wzrostu firm w tej branży. Podstawą sukcesu są produkty bardzo dobrej jakości oraz elastyczny serwis dostaw. Tym samym wspieramy naszych odbiorców i przykładamy się do ich rozwoju.

Działalność TIB Chemicals jest podzielona na siedem jednostek biznesowych w trzech głównych działach: Chemikalie Bazowe, Chemikalia Specjalistyczne i Powłoki Organiczne. W tych działach spełniane są indywidualne oczekiwania klientów. Wspólnie wszystkie trzy działy tworzą spójną całość, posiadającą solidną podstawę finansową i strukturę logistyczno-organizacyjną dużego przedsiębiorstwa chemicznego.

 • W ofercie również:
  • Sole metali galwanicznych i ich wodne roztwory:
  • - cyna, nikiel, miedź, srebro, ołów, cynk, bizmut, chrom (III)
  • - metanosulfoniany, siarczany, chlorki, azotany, węglany, fosforany, tlenki, difosforany, octany, fluoroborany, cyniany, cytryniany, sulfaminiany
  • Dodatki organiczne do sterowania właściwościami kąpieli galwanicznej:
  • - środki wybłyszczające, kompleksujące, hydrofobizujące, stabilizujące, detergenty
  • Kwasy:
  • - metanosulfonowy
  • - metanodisulfonowy
  • - hydroksyetanosulfonowy
  • - fluoroborowy
  • - sulfonobursztynowy
  • - siarkowy
  • - chlorowodorowy
  • Formulacje galwaniczne:
  • - Stannocolor – elektrolityczne barwienie aluminium po anodowaniu
  • - Stanal – cynowanie aluminiowych tłoków silnikowych
  • - SpeedPlate – chemiczne cynowanie miedzi i jej stopów
  • Surowce do cynkowania ogniowego:
  • - środki odtłuszczające i czyszczące
  • - środki trawiące
  • - inhibitory trawienia
  • - topniki
  • - środki suszące
  • - środki zwilżające
  • - środki do pasywacji
  • Związki miedzi:
  • - tlenek miedzi
  • - węglan miedzi
  • - chlorki miedzi
  • - azotan miedzi
  • - wodorotlenek miedzi
  • - octan miedzi
  • - oksychlorek miedzi
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: