Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT

Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT

Niedziałkowskiego 47
41-800 Zabrze
Tel.: +48 696 087 423
Fax: ---
E-mail: kwalusiak@op.pl
Strona: www.efekt-zabrze.pl
Adres Biura:
ul. Chmielna 10/5
41-800 Zabrze

Katarzyna Walusiak - ukończyła Akademię Górniczo Hutniczą na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki o specjalności „Materiały wiążące, betony, materiały izolacyjne” z tytułem inżyniera oraz studia magisterskie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Chemii. W 2016 roku uczestniczyła także w pierwszej edycji studiów podyplomowych "Farby, lakiery, powłoki..." na Politechnice Krakowskiej. Jest autorką wielu publikacji związanych z tematyką zapraw budowlanych, klejów, tynków, farb i surowców.


Firma „Efekt” od kwietnia 2009 rozpoczęła prace w LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ w zakresie badań laboratoryjnych zapraw budowlanych, surowców oraz doradztwa technicznego.
Założycielka laboratorium brała udział w licznych szkoleniach, m.in.: System jakości ISO 9001 oraz 14001, audytora wewnętrznego, wprowadzania wyrobów budowlanych po wejściu do Unii Europejskiej oraz wiele innych, które mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej oraz w samym laboratorium.
Laboratorium posiada wdrożony system jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczący wymagań akredytacyjnych, co zaakcentowane zostało uczestnictwem w szkoleniu dotyczącym zagadnieniom powyższej normy, zorganizowanym przez POLLAB (Klub Polskich Laboratoriów Badawczych) – do którego należy.
W Laboratorium regularnie odbywają się inspekcje Jednostek Certyfikujących takich jak: ITB oraz CERTBUD w Warszawie oraz ICiMB w Krakowie, potwierdzając jakość wykonywanych badań i usług.
Od 2011 roku Laboratorium regularnie bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043) – które są jedyną, skuteczną metodą potwierdzenia kompetencji pracy Laboratorium. W 2015 laboratorium było organizatorem badań pt.: Kleje do płytek 2015.
Od 2009 roku Laboratorium regularnie powiększa liczbę urządzeń, zaopatrując się w coraz nowsze urządzenia laboratoryjne (które są regularnie wzorcowane tylko przez Jednostki Akredytowane), poszerzając zakres badan o nowe metody badawcze. Laboratorium Chemii Budowlanej „Efekt” w Zabrzu jest obecnie jedynym prywatnym Laboratorium o tak szerokim zakresie badań i usług, począwszy od tematu farb kończąc na systemach ociepleń. Wykonując badania typu – konieczne do wprowadzenia wyrobu budowlanego do sprzedaży – nasi stali odbiorcy otrzymują opisy/etykiety na opakowanie, deklaracje właściwości użytkowych, kartę charakterystyki, informację na temat programu badań bieżących/okresowych oraz wiele innych.
Naszym celem jest spełnienie oczekiwań naszych Klientów, świadczenie usług na wysokim poziomie, zapewnienie wyników badań rzetelnych oraz miarodajnych gwarantując całkowitą poufność.
Zapraszamy do współpracy Producentów wyrobów budowlanych dystrybutorów surowców oraz Klientów indywidualnych do współpracy.

  • W ofercie również:
    • W ofercie:
    • Badania zapraw budowlanych, klejów, tynków i farb.
Nazwa Firmy:
Rodzaj firmy
Dostawca surowców
Usługi dla sektora
Oferta dla sektora
Usługi dla sektora:
Oferta dla sektora:
Miasto: