Przemysł chemiczny w Polsce

APQM

APQM Consulting Paweł Mularz

ul. Estreicherów 17/1
30-225 Kraków
+ 48 601 888 125

E-mail: pawel.mularz@sqas.pl; pawel.mularz@sqas.org;
www: www.sqas.pl; www.sqas.org; www.apqm.pl

W ofercie:

* System Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS obejmujący wszystkie elementy łańcucha dostaw produktów chemicznych, zarówno niebezpiecznych (zgodnie z ADR/RID/ADN/IMDG), jak i obojętnych w następujących modułach:

- Dystrybucja towarów chemicznych ESAD Di+S+Cs+F&G oraz stanowiących nośniki, lub dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego,

- Magazynowanie pakowanych produktów chemicznych oraz stanowiących nośniki, lub dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego,

- Transport drogowy, intermodalny, spedycja, terminale przeładunkowe i kontenerowe (dla produktów chemicznych oraz stanowiących dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego)

- Transport kolejowy i spedycja kolejowa towarów chemicznych,

- Myjnie cystern / silosów / tank-kontenerów chemicznych (badanie SQAS niezbędne do wydawania Europejskiego Dokumentu Mycia ECD)

* Myjnie cystern / silosów / tank-kontenerów przeznaczonych dla produktów spożywczych (badanie zgodnie ze standardami EFTCO niezbędne do wydawania Europejskiego Dokumentu Mycia dla cystern spożywczych EFTCO - ECD Food)

* Paweł Mularz, SQAS Accredited Assessor, posiada akredytację do wykonywania badań SQAS we wszystkich modułach SQAS wydaną przez CEFIC Brukseli oraz akredytację EFTCO Food Accredited Assessor wydaną przez EFTCO - AJA Registrars, Speyer

Usługi dla sektora chemicznego

  • Oferowane usługi
    • Projektowanie, doradztwo techniczne, audyty