Przemysł chemiczny w Polsce

Evonik Industries-Evonik Resource Efficiency GmbH Oddział w Polsce

ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
+ 420 720 021 622

E-mail: ilya.averin@evonik.com
www: www.evonik.com

Surowce

 • Żywice
  • akrylowe
  • poliestrowe
  • silikonowe
 • Środki powierzchniowo czynne
  • amfoteryczne
  • anionowe
  • bazy detergentowe
 • Kosmetyki
  • Antyutleniacze
  • Emulgatory
  • Konserwanty
  • Silikony
  • Stabilizatory
 • Chemia budowlana
  • Emulgatory
  • Krzemiany
  • Poliizocyjaniany
  • Środki dyspergujące
  • Środki hydrofobizujące
 • Chemia gospodarcza i instytucjonalna
  • Biocydy
  • Srodki dyspergujące