Przemysł chemiczny w Polsce

Instytut Przemysłu Organicznego

Instytut Przemysłu Organicznego

IPO

ul. Annopol 6
03-236 Warszawa
+ 48 22 811 12 31
+ 48 22 811 07 99
E-mail: ipo@ipo.waw.pl
www: www.ipo.waw.pl

Usługi dla sektora chemicznego

 • Oferowane usługi
  • Badania naukowe, aplikacje, analizy
  • Ochrona środowiska
  • Technologie
 • Oferta dla sektorów
  • Chemia przemysłowa
  • Górnictwo
  • Nawozy i środki ochrony roślin

Dodatkowa działalność Firmy


Oferowane usługi:
Badania naukowe, analizy, ekspertyzy, szkolenia
Produkcja doświadczalna