Przemysł chemiczny w Polsce

Petrochemia-Blachownia

Petrochemia-Blachownia S.A.

Petrochemia Blachownia

ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
+ 48 77 488 68 01
+ 48 77 488 67 21
E-mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl
www: www.petrochemia-bl.com.pl

Spółka powstała w 1998 roku.
 
Petrochemia-Blachownia S.A. jest producentem  węglowodorów aromatycznych wykorzystywanych w dalszych procesach chemicznych głównie do produkcji MDI oraz TDI.

  • Podstawowy obszar działalności to produkcja węglowodorów aromatycznych w procesie przerobu benzolu koksowniczego i frakcji petrochemicznych.
  • Podstawowe produkty to:
  • Benzen
  • Toluen
  • Produkty towarzyszące:
  • Solwentnafta


Petrochemia-Blachownia S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje:

Zarządzanie Jakością według normy ISO 9001:2008,
Zarządzanie Środowiskiem według normy ISO 14001:2004,
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
według normy OHSAS 18001:2007 oraz według normy PN-N-18001:2004.

Dopełnieniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z Ramowym Programem „Odpowiedzialność i Troska” jest posiadany przez Spółkę certyfikat z zakresu Odpowiedzialności Społecznej SA 8000:2008


Usługi dla sektora chemicznego

  • Oferta dla sektorów
    • Chemia przemysłowa

Dodatkowa działalność Firmy

Podstawowy obszar działalności to produkcja węglowodorów aromatycznych w procesie przerobu benzolu koksowniczego i frakcji petrochemicznych.
Podstawowe produkty to:
Benzen
Toluen
Produkty towarzyszące:
Solwentnafta