Przemysł chemiczny w Polsce

CEFIC

Usługi dla sektora chemicznego

  • Oferowane usługi
    • Projektowanie, doradztwo techniczne, audyty

Dodatkowa działalność Firmy

W ofercie również:

System Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS Safety &
Quality Assessment System oferowany przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego CEFIC w Brukseli obejmuje wszystkie elementy łańcucha dostaw produktów chemicznych, zarówno niebezpiecznych (zgodnie z ADR/RID/ADN/IMDG), jak i obojętnych w następujących modułach: - Dystrybucja towarów chemicznych ESAD Di+S+Cs+F&
G oraz stanowiących nośniki, lub dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego, - Magazynowanie pakowanych produktów chemicznych oraz stanowiących nośniki, lub dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego, - Transport drogowy, intermodalny, spedycja, terminale przeładunkowe i kontenerowe (dla produktów chemicznych oraz stanowiących dodatki dla farmacji, przemysłu spożywczego i paszowego) - Transport kolejowy i spedycja kolejowa towarów chemicznych, - Myjnie cystern / silosów / tank-kontenerów chemicznych oraz spożywczych i paszowych (badanie SQAS niezbędne do wydawania Europejskiego Dokumentu Mycia ECD) - Myjnie cystern / silosów / tank-kontenerów przeznaczonych dla produktów spożywczych (badanie zgodnie ze standardami EFTCO niezbędne do wydawania Europejskiego Dokumentu Mycia dla cystern spożywczych EFTCO - ECD Food) * Paweł Mularz, SQAS Accredited Assessor, posiada akredytację do wykonywania badań SQAS we wszystkich modułach SQAS wydaną przez CEFIC Brukseli oraz akredytację EFTCO Food Accredited Assessor wydaną przez EFTCO - AJA Registrars, Speyer